Cold Atom Physics
Research
Group
Activities
Publications
Links
Contact Us
    Home > Research > Research Divisions > Division of Atomic and Molecular Physics > Cold Atom Physics > Group

Group member

[Chinese]

 

PI:Prof. Mingsheng ZHAN

Wuhan Institute of Physics and Mathematics
Chinese Academy of Sciences 

P.O.Box 71010, Wuhan 430071, CHINA
Tel&Fax:+86-27-87199203(Office)

E-mail: mszhan@wipm.ac.cn

Home Page@UCAS

 

Jin WANG  

 

Wuhan Institute of Physics and Mathematics
Chinese Academy of Sciences
P.O.Box 71010, Wuhan 430071, CHINA
Tel:+86-27-87197375
Fax:+86-27-87198576

E-mail: wangjin@wipm.ac.cn

HomePage  HomePage@UCAS

 

 

 

 

Jun LUO  UCAS

027-87197312

Dongfeng GAO

027-87198672 

Ming LIU  UCAS

027-87198372

mliu@wipm.ac.cn

 

Runbing LI

027-87198672 

rbli@wipm.ac.cn

 

 

 

 

 

 

Ming KE

027-87198621

kemin21@wipm.ac.cn

Jiaqi ZHONG

027-87198621

jqzhong@wipm.ac.cn

Peng XU

027-87199615

etherxp@wipm.ac.cn

Xiaodong HE

027-87199615

hexd@wipm.ac.cn

 

 

 

 

 

Baocheng ZHZNG

027-87197376

zhangbc@wipm.ac.cn

 

Zongyuan XIONG

027-87198331

zy_x110@wipm.ac.cn

Zheng TAN

027-87198621

zhtan@wipm.ac.cn

 Lin ZHOU 

027-87198535

lzhou@wipm.ac.cn

 

 

 

 

 

Xi CHEN

027-87198621

chenxi@wipm.ac.cn

 

Jiepeng ZHANG

 

jiepengzhang@wipm.ac.cn

 

Feng GAO

027-87197376

gaofen@wipm.ac.cn

 

Yuan ZOU

027-87198576

zouyuan@wipm.ac.cn

 

 

 

 

 

Overseas members of

 

Cold Atoms and Quantum Optics Innovation Team

 

Chinese Academy of Sciences

 

 

 

 

 

 

 

Lu DENG  Li YOU  Yiu ZHU 

Zongchao YAN 

 W.Vincent LIU 

 Natl. Inst.Standards

and Technology

Tsinghua Univ.; 

Georgia Inst. Tech  

 

Florida Intl. Univ.

 

 

 Univ. New Brunswick

 

Univ. Pittsburgh

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph. D Students

 

       

Wei YANG

yangwei@wipm.ac.cn

 

Zhanwei YAO

yaozhw@wipm.ac.cn

 

Yong CHENG

crossover763@sina.com

 

Biao TANG

biaotang@wipm.ac.cn

 

 

       

Wencui PENG

wencuipeng@wipm.ac.cn

 

Yimin LI

liyimin@wipm.ac.cn

 

Shi YU

yushi@wipm.ac.cn

 

Peng JU

pju@wipm.ac.cn

 

 

       
 

 Jiaheng YANG

yjhyangjiaheng@163.com

 

 Kai WANG

wk46804317@yahoo.com.cn

 

 Dali SUN

sundalidasheng@163.com

 

 Yuping WANG

wyp@wipm.ac.cn

 

 

 
Guanduate Students
       

Hongwei SONG

songhongwei1988@wipm.ac.cn

 

Feng ZHOU

zhoufeng@wipm.ac.cn

 

 Xiao LI

352367445@qq.com

 

Yong ZENG

zy1988@wipm.ac.cn

 

       

 Shitong LONG

longst1988@qq.com

 

 Xinran WANG

xinranjqb@wipm.ac.cn

 

 Lei ZHU

zhulei@wipm.ac.cn

 

Jun TU

tujuan@wipm.ac.cn

 

       

 Liyong WANG

wangliyong@wipm.ac.cn

 

Kunpeng WANG

wangkunpeng@wipm.ac.cn

 

Weitao DUAN

duanweitao@wipm.ac.cn

 

Dawei LI

lidawei@wipm.ac.cn

 

       

 Chao ZHOU

542351486@qq.com

 

 

   

 

 

 

Former Members of Group

 

 Name  
Institution 
Year in Group 

 Wei HE

 

USA   2010-2012

 Cheng WANG

 

   2010-2012

 Kai HAO

 

 USA  2010-2012

Xianping SUN

 Wuhan Inst. Phys. Math. CAS

 

 2001-2011

 Ling WANG

 

Shenzheng  2008-2011 
Ming HE
 Wuhan Inst. Phys. Math. CAS
2001-2004
Kaijun JIANG
Wuhan Inst. Phys. Math. CAS
1998-2005;2010-2011

Xiaojun LIU

 Wuhan Inst. Phys. Math. CAS

 

 1997-2001
 Baolong LU

 Wuhan Inst. Phys. Math. CAS

 

 2004-2006
 Hongwei XIONG

 Wuhan Inst. Phys. Math. CAS

 

 2004-2008
 Shujuan LIU

Wuhan Inst. Phys. Math. CAS

 

2004-2008 
 Wei QUAN

 Wuhan Inst. Phys. Math. CAS

 

2003-2007 
 Xuanyang LAI

Wuhan Inst. Phys. Math. CAS

 

 2004-2009
 Xianhua TU

Wuhan Inst. Phys. Math. CAS

 

1999-2006 
 C. Garcia-Segundo

Wuhan Inst. Phys. Math. CAS

 

2007-2008 
 Sara  USA  2010-2011
 Hongping LIU
Wuhan Inst. Phys. Math. CAS
2005-2006
Linghua WEN
 
Liaocheng Univ.
2003-2006
Wenxing YANG
 Southeast Univ.
2004-2006
Li TANG
 
2004-2006
Zhengfa HU
 Guangzhou Industry Univ.
1997-1998
Benhan ZHOU
Henan Netcom Xinxiang Branch
1996-1997
Hongtai ZHAO
Information Industry Department of Henan Province
1996-1998
Junwen CAO
Shanghai
1997-2002
Zhi ZHAO
Oak Ridge National Laboratory, USA
1998-2001
Dengyu ZHANG
Hengyang Normal Univ. 
1996-1998
Tangkun LIU
Hubei Normal Univ. 
1997-2000
JisuoWANG
Qufu Normal Univ. 
1998-2001
Jian FENG
Liaocheng Univ.
2000-2002
Yafei YU
South West Normal Univ. 
2000-2003
Yanxia HUANG
Hubei Normal Univ.
2000-2003
Xiaoqing ZHOU
USA
1999-2002
Yi WANG
Huazhong Univ. Sci. Technology
2001-2004
Aixi CHEN
Nanchang Univ.
2002-2005
Ni NI
Canada
2000-2003
Ruohong LI
Canada
2000-2003
Fengzheng ZHU

 Tianjin

 

2004-2007
Xiumei LIU

Xi'an

 

2004-2007
Huiyan MENG

 

Taiyuan Univ. Technology
 2003-2007
Ke LI
Singapore
2001-2007 
Lingbo KONG
Germany
2004-2007 
Ping WANG
USA 2002-2007
Yan LI
East China Normal Univ. 
2004-2007 
Lu ZHOU
East China Normal Univ.
2004-2007

YiboWANG

 Singapore

 

2008-2010 

Lin DAN

Canada

 

 2007-2010

Han ZHANG

  2006-2009 

Si JI

Shenzheng

 

2006-2009 

Tao SHI

 Wuhan

 

2006-2009 

Li CHEN

 Wuhan

 

 2006-2009

Lichun REN

Wuhan

 

 2006-2009
 Wenchao WANG

 Wuhan

 

 2006-2009

Guoqing YANG

Zhejiang Univ.

 

2005-2010 

Weibing LI

  2005-2008 

Genghua YU

Xi'an Univ. Architecture and Technology

 

2006-2011 

Hui YAN

South West Normal Univ.

 

 2004-2009
 Bingming XU

Ocean University of China

 

2003-2009 

Pengyi ZHAO

Hubei Normal Univ.

 

2004-2009 

Xin SHAN

Wuhan Univ.

 

 2003-2008

Liangyou PENG

Peking Univ.

 

1998-2000 
 Hui JING

 Henan Normal Univ.

 

2006-2008
 
 

Printer Text Size: A A A   close
Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS
Add:West No.30 Xiao Hong Shan,Wuhan 430071 China
Tel:+86-27-87199543 Fax:+86-27-87199543